“dễ hiểu & dễ dùng”

Cam kết

Cruelty Free

hômnay beauty cam kết không thử nghiệm trên động vật, chỉ sử dụng các phương pháp thử nghiệm đo lường chuyên nghiệp tại phòng lab. Đồng thời chúng tôi cũng không sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc động vật cho sản phẩm của mình.

Ủng hộ Văn hoá làm việc địa phương

hômnay beauty ủng hộ các doanh nghiệp và nhân sự địa phương, phát triển môi trường làm việc trả lương xứng đáng, có lộ trình phát triển, không phân biệt giới tính & giữ đúng đạo đức thương mại trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình.

vì một môi trường tốt hơn

Chúng tôi cố gắng thay đổi mỗi ngày một chút, thay thế những vật liệu khó phân huỷ bằng những vật liệu tái chế được, có thời gian phân huỷ ngắn hơn và có lợi hơn cho môi trường